Kleur Doorn ORANJE

Home  >>  Kleur Doorn ORANJE


KLEUR DOORN ORANJE – Wie heeft het mooist versierde huis in Doorn (Koningsdag 2021)

Fedde van de Notengaard was winnaar van de 1 minuut gratis winkelen bij de JUMBO in Doorn!

UITSLAG


Hang op dinsdag 27 april 2021 – Koningsdag – het RoodWitBlauw aan je huis en doe mee aan de challenge om DOORN het meest & mooist versierde dorp van de provincie Utrecht te laten zijn.

Nog een reden om mee te doen …………

Als je je aanmeldt voor deelname aan de wedstrijd “wie heeft het mooist versierde huis in Doorn”, maak je kans op 1 van de mooie prijzen, door ondernemers in Doorn beschikbaar gesteld:

1e PRIJS                1 minuut GRATIS WINKELEN bij JUMBO Timmers

2e PRIJS                BBQ voor 15 personen door Slager BEN

3e PRIJS                Groot KAASPLATEAU van Van Leeuwen Kaas

*** Daarnaast nog diverse leuke kleine prijzen ***

Op 27 april zal er een JURY langs alle aangemelde huizen gaan, om met een feestelijk oog alle deelnemers te beoordelen en de prijswinnaars er uit te kiezen. Onder de foto lees je de voorwaarden voor deelneming.

_________________________________

KONINGSDAG WANDELING

Wandel op Koningsdag door Doorn langs alle versierde huizen die meedoen aan ‘Kleur Doorn Oranje’:

ROUTE/straten met versierde huizen: Vossenweg, Geer van Jutfaaslaan, Koninginneweg, Willem De Zwijgerlaan, Huize Beatrix, Woestduinlaan, Piet Heinlaan, St Helenaheuvel, Padland, Notengaard, Vogelweide.

Deelnamevoorwaarden actie “KLEUR DOORN ORANJE”

Hierbij deelnamevoorwaarden voor “KLEUR DOORN ORANJE”. Deze actie wordt georganiseerd door de Oranjevereniging uit jouw woonplaats, naar een idee van MBM Wedding & Events en Café de Waerdt.

Deelname
 Deelname is kosteloos;
 Deelname vindt plaats wanneer je op www.oranjeverenigingdoorn.nl het aanmeldformulier volledig hebt ingevuld en akkoord gaat met de deelnamevoorwaarden;
 Per huisnummer kan er één keer worden ingeschreven voor personen vanaf 18 jaar en ouder;
 Leden van het bestuur van de Oranjeverenigingen mogen ook hun huis versieren, maar zijn uitgesloten van deelname aan de actie én maken geen kans op één van die mooie prijzen;
 De huizen dienen 27 april 2021 versierd te zijn, aangezien deze dan beoordeeld worden door de jury die wordt bepaald door de betreffende Oranje Vereniging. De versiering dient 6 mei 2021 uiterlijk verwijderd te zijn;
 Alle organiserende Oranjeverenigingen zijn te allen tijde bevoegd de actievoorwaarden tussentijds te wijzigen of de actie zonder opgaaf van reden stop te zetten.


Persoonsgegevens
 Persoonsgegevens van deelnemers worden niet zonder overleg vrijgegeven en verstrekt aan externen, dan behalve hetgeen in deze voorwaarden vermeld staat;
 Op alle acties is Nederlands recht van toepassing.


Winnaar
 De winnaar van de best beoordeelde versierde woning(en) van deze actie wordt gekozen door middel van een jurering op onpartijdige wijze;
 De winnaars van de winactie worden via www.versierthuisjehuis.nl en mogelijk andere (social)media kanalen bekend gemaakt. Winnaars ontvangen persoonlijk bericht via de gegevens die d.m.v. het aanmeldformulier zijn ingediend. Wanneer de winnaar zich niet binnen één week na bekendmaking meldt via het contactformulier van de website, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen;
 Alle organiserende Oranjeverenigingen zijn bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude;
 Deelnemers die geen prijs hebben gewonnen, worden hiervan niet op de hoogte gesteld;
 Het is niet mogelijk de gewonnen prijzen om te ruilen voor een andere prijs of geldbedrag.


Aansprakelijkheid
 Deelname aan de winactie is geheel op eigen risico. De organiserende Oranjeverenigingen zijn niet aansprakelijk voor enige schade die de deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname aan de activiteit;
 De organiserende Oranjeverenigingen zijn niet aansprakelijk voor schade als gevolg van vernieling, beschadiging of vermissing van eigendommen van deelnemers voor, tijdens of na de activiteit;
 De deelnemer vrijwaart de organiserende Oranjeverenigingen voor schade die derden lijden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekening handelen of nalaten voor, tijdens of na de activiteit. De deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.


Beeldmateriaal
 De deelnemer gaat akkoord met het mogelijk gebruik van een foto van de versierde woning voor, foto, film, video, TV, internet en dergelijke voor promotionele doeleinden van de organiserende Oranjeverenigingen, zoals ook op de website en flyers.
 Als de deelnemer hier bezwaar tegen heeft, dient dit schriftelijk kenbaar gemaakt te worden aan de betreffende organiserende Oranjevereniging of via de link op de homepage van www.versierthuisjehuis.nl.


COVID-19
 De deelnemer dient zich bij de winactie aan de geldende corona maatregelen te houden, zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels;
 Indien naar het redelijk oordeel van organiserende Oranjeverenigingen de deelnemer op enigerlei wijze in strijd handelt met de geldende corona maatregelen of aanwijzingen en instructies van de organiserende Oranjeverenigingen, dan kan de deelnemer van deelname aan de activiteit worden uitgesloten.